El Gremi

El Gremi és una associació empresarial que uneix els empresaris del sector de l'hostaleria, la restauració, els hotels i similars del Vallès Oriental.
Entre altres funcions, serveix per defensar millor els interessos tant individuals com sobretot els que afecten el conjunt de la col · lectivitat del sector.
 
És impensable l'exercici d'una activitat mercantil o professional sense formar part d'una associació o d'un col · legi professional que representi els interessos col · lectius del sector, perquè a més dels problemes particulars de cada empresa hi ha altres de caràcter general que només es poden afrontar conjuntament (negociant els convenis col · lectius de treball, influint en les disposicions de l'Administració, ordenances, normatives, taxes municipals, etc).
 
El Gremi d'Hostaleria del Vallès Oriental, es troba recolzat per la Federació Intercomarcal d'Hostaleria i Restauració, FIHR.
 
El Gremi d'Hostaleria està format per una Junta, la qual està constituïda per un president, tres vicepresidents, un secretari, un tresorer i vuit vocals. Aquesta Junta sorgeix d'un sufragi de tots els agremiats que es convoca cada quatre anys.

Fatal error: require_once(): Failed opening required '/var/www/vhost/gremihostaleriavallesoriental.com/home/html/sites/all/modules/mailchimp/modules/mailchimp_campaign/mailchimp_campaign.entity.inc' (include_path='.:/opt/remi/php70/root/usr/share/pear:/opt/remi/php70/root/usr/share/php:/usr/share/pear:/usr/share/php') in /var/www/vhost/gremihostaleriavallesoriental.com/home/html/includes/bootstrap.inc on line 3102