El Gremi

JUNTA RECTORA 2021-2024
     
NOM ESTABLIMENT CÀRREG
     
J. DAVID VÀZQUEZ LOSADA RESTAURANT D.O PRESIDENT
JOSE FERNANDEZ REGO BAR RESTAURANT OS GALEGOS VICE-PRESIDENT
JULIÀ BELLALTA MARTÍ LA CRUÏLLA I EL PORTAL VELL VICE-PRESIDENT
ALFONSO GARCIA MARTINEZ HOTEL CIUTAT DE GRANOLLERS VICE-PRESIDENT
MARGARITA PAGÉS PASCUET RESTAURANT EL REMEI TRESORERA
ANDRÉS ARMENDÁRIZ ESPINOSA SANFRANCISCO SECRETARI
RAQUEL RESINA TEIXIDÓ RESTAURANT EL PARQUE VOCAL
MERITXELL RIPOLL SABATÉS RESTAURANT OLIMPO VOCAL
JOSÉ LUIS MONTES SOTO BOCACTORIA VOCAL
MIQUEL SALA TURA EL GRILLAT VOCAL
ROSA PARERA LLOBERAS CAN PARERA VOCAL

POLÍTICA SOSTENIBILITAT – GREMI D’HOSTALERIA DEL VALLÈS ORIENTAL

El Gremi d’Hostaleria del Vallès Oriental, assumeix el compromís d’integrar la dimensió de la sostenibilitat en totes les seves activitats i serveis, en la cerca i implantació d’un model de societat més responsable i sostenible.

El Gremi assumeix el compromís de treballar per la millora contínua del seu sistema de gestió incorporant objectius i accions per a la reducció de l’impacte ambiental i l’increment de l’impacte social. Així mateix, es compromet a fer extensible aquest model entre les entitats agremiadas.

Amb aquesta finalitat, en 2021 ens adherim al Compromís per a la Sostenibilitat Turística Barcelona Biosphere. Segell que reconeix a les entitats que treballen criteris de sostenibilitat a partir dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible fixats per les Nacions Unides.

El Gremi assumeix anualment els següents compromisos, que al seu torn dona a conèixer i fomenta entre les entitats agremiadas:

Adoptar les mesures necessàries per a garantir el compliment de la normativa mediambiental que li sigui aplicable, intentant anar més enllà dels mínims reglamentaris en aquelles activitats que li sigui possible.

Establir un sistema de gestió per a prevenir, reduir i eliminar l’impacte ambiental derivat de la seva activitat, com a mostra del seu compromís per a la prevenció de la contaminació i la millora contínua del nostre entorn.

Promoure la reducció i valorització (reutilització, reciclatge i recuperació) dels residus generats per l’activitat.

Introduir clàusules socials i ambientals en els procediments de contractes i compres, promovent, amb caràcter general, condicions especials d’execució per als proveïdors i adjudicataris a fi de garantir un adequat nivell de qualitat ambiental.

Sensibilitzar, informar i formar a tota les entitats col·laboradores i agremiadas perquè s’observin les directrius marcades en la política de sostenibilitat, promovent la seva participació activa en la gestió ambiental i en la millora de la qualitat de l’entorn

Fomentar la incorporació dels conceptes de responsabilitat social i desenvolupament sostenible, i els seus principals continguts, en les competències transversals de l’activitat.

El Gremi posa a la disposició de les empreses agremiadas i altres grups d’interès les següents bones pràctiques sostenibles per a fomentar els compromisos reflectits en la política de sostenibilitat:

1. Minimitza la generació de residus

2. No malbaratis energia

3. Tria proveïdors locals

4. Aposta per productes de temporada

5. Innova a través de la tecnologia sostenible

6. Contingues la difusió de la COVID-19

7. Difon les teves accions sostenibles

8. Potència la col·laboració amb entitats socials del territori

Ir arriba